iemand naar de Mokerhei wensen

iemand naar de Mokerhei wensen
{{iemand naar de Mokerhei wensen}}{{/term}}
tell someone to go to blazes, wish someone in hell

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”